Shërbimet

Ndërmarrja tregtare private FRUKT IMPORT bën shitjen e mallrave me shumicë dhe ofron kushte të volitshme për bashkëpunim me klientët e saj dhe me ndërmarrjet e tjera.
Objekti i ndërmarrjes Frukt Import është i organizuar në atë mënyrë që klientëve të vet ju ofron shërbime sipas standardeve bashkëkohore. Në objekt gjenden zyrat e ndërmarrjes, si dhe magazina ku gjenden artikujt me të cilat e kryen veprimtarinë e saj.

Klientët tanë më të rregullt janë pronarët e dyqaneve të cilët gjenden më afër nesh, sidomos ato të fshatrave të Komunës së Sarajit dhe ato të lagjeve të Komunës së Gjorçe Petrovit. Ato janë të mirëpritur nga ana e stafit punues dhe për një kohë të shkurtër ato shërbehen duke mos pritur gjatë kohë.

Për klientët të cilët gjenden më larg prej nesh bëjmë distribuimin e mallrave deri te dyqanet e tyre. Porosia bëhet nëpërmjet të një përfaqësuesi nga ndërmarrja jonë i cili bën porosin drejtpërdrejt me pronarët e dyqaneve, apo nëpërmjet të telefonit. Edhe për këto klientë shërbimi është mjaft efikas, në atë mënyrë që për një kohë shumë të shkurtër brenda ditës kryhet distibuimi deri te ato. Gjithashtu bëjmë edhe shpërndarjen e artikujve ushqimor, deri te magazinat të cilat merren me shumicë.