Rreth Nesh

Shoqata Frukt Import nga fsh. Krushopek, Saraj-Shkup është e krijuar në vitin 1992, si një Shoqatë me Përgjegjësi të Kufizuar (SH.P.K).

Veprimtaria themelore e kësaj shoqate është importi dhe distribuimi i artikujve ushqimorë dhe mjeteve higjienike.

Rritja e vazhdueshme e shoqatës mundësoi që në vitin 2006 të shpërngulet në objektin e vet me hapësirë të re punuese edhe atë: pjesa ku gjenden zyrat me sipërfaqe prej 180m2, magazina prej 1200m2 dhe pjesa për mirëmbajtjen e ushqimeve në temperaturë të ulët.

Bëjmë distribuimin e mallrave për më shumë fabrika të cilat prodhojnë artikuj ushqimorë, pije dhe mjete higjienike.Shoqata ka bashkëpunime të mira me shoqatat tjera të cilat mirren me këtë veprimtari në mbarë territorin e Maqedonisë.